Golang from scratch

Given beneath is the style direct for all the content in the layout, that is, headings, passages, and tributes. Properties other than 'typography' may change as per the plan.

A remote, instructor-led IT course

Overview

Start with Golang from Google

Golang (Go) is a modern programming language developed by Google employees. It makes it easy to build simple, reliable, and efficient software. Go is used by major IT companies such as Google, Microsoft, Uber, Netflix and others. The training allows you to learn the most important features of the Go language. A large amount of code in the form of examples is presented to participants. The exercises included in the training will allow to apply the acquired knowledge in practice.

Take-off easily

Joining this course is the easiest way to learn the basics of Golang with a live instructor.

Practice-oriented

Our courses are designed to teach you all technologies step-by-step, where about 80% of students' time is spent writing code.

Learn with real people

It is proven that instructor-led courses are much more effective then eg. video based education.

Curriculum

Course syllabus

This course is designed to be taken by anyone interested. Basic knowledge of programming in any language (e.g. Python, Java, JavaScript or PHP) will be required to complete the exercises.

Golang from Scratch
 1. Introduction:
 2. Why another programming language?
 3. What is Go good for?
 4. Basics:
 5. Packages, variables, functions
 6. Flow control: for, if, else, switch, defer
 7. Complex types: structure, slice, map, pointer
 8. Exercises
 9. Methods and interfaces:
 10. Methods
 11. Interfaces
 12. Errors
 13. Exercises
 14. Concurrency:
 15. Goroutines
 16. Channels
 17. Select
 18. Mutex
 19. Exercises
Instructors

Miroslaw Walczak

Course coordinator

Passionate about Go and Python programming, with many years of experience in IT. On a daily basis, he works as a Software Engineer, co-creating microservices in Go language.

How we do it?

The Teamsharq way

Thanks to the Teamsharq platform we take the remote educational model to the completely new level!

What you need to start the course:

 • Stable Internet connection ( Download 10 Mbps / Upload 5 Mbps)
 • Up to date Web Browser (Best Google Chrome or Mozilla Firefox)
 • Laptop or desktop computer (with microphone)

What Teamsharq provides:

 • Operating system with all the necessary tools directly in your web browser (you don't have to install anything yourself).
 • Performance (you don't have to worry about the components of your computer).
 • Stationary courses level of collaboration (each user has access to own workspace, the instructor can enter student's workspace to help in real-time).
 • Privacy. Workspaces are fully separated from students’ local desktops.
 • 24/7 availability - throughout the course.
Szczegóły

Zacznij programować w Golang od Google

Golang (Go) to nowoczesny język programowania opracowany przez pracowników firmy Google. Umożliwia on tworzenie prostego, niezawodnego i wydajnego oprogramowania. Go wykorzystywany jest w największych firmach branży IT, takich jak Google, Microsoft, Uber, Netflix i innych. Szkolenie pozwala zapoznać się z najważniejszymi cechami języka Go. Przed uczestnikami duża ilość kodu w postaci przykładów. Natomiast ćwiczenia zawarte w szkoleniu pozwolą w praktyce zastosować zdobytą wiedzę.

Przyjazny start

Dołączenie do tego kursu jest najszybszym sposobem na naukę podstaw języka programowania Golang z żywym trenerem.

Praktyczne podejście

Nasze kursy zostały zaprojektowane tak, aby pozwolić Ci przyswajać wiedzę krok po kroku. Około 80% czasu studenci spędzają na pisaniu kodu.

Zajęcia z trenerem

Dowiedziono, że zajęcia prowadzone na żywo są dużo bardziej efektywne, niż np. wideo kursy.

Program kursu

Sprawdź program zajęć

Ten kurs został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł do niego przystąpić każdy zainteresowany. Podstawowa wiedza z programowania w dowolnym języku (np. Python, Java, JavaScript lub PHP) będzie potrzebna do ukończenia ćwiczeń.

Golang od podstaw
 1. Wprowadzenie:
 2. Po co kolejny język programowania?
 3. Zastosowanie języka Go 
 4. Podstawy:
 5. Pakiety, zmienne, funkcje
 6. Kontrola przepływu: for, if, else, switch, defer
 7. Typy złożone: struktura, slice, mapa, wskaźnik
 8. Ćwiczenia
 9. Metody i interfejsy:
 10. Metody
 11. Interfejsy
 12. Errors
 13. Ćwiczenia
 14. Współbieżność:
 15. Goroutines
 16. Channels
 17. Select
 18. Mutex
 19. Ćwiczenia
Instruktorzy

Mirosław Walczak

Koordynator kursu

Pasjonat programowania w języku Go oraz Python, z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Na co dzień pracuje jako Software Engineer, współtworząc mikroserwisy w języku Go.

Jak to działa?

Platforma Teamsharq

Platforma Teamsharq to zupełnie nowe spojrzenie na kursy online w czasie rzeczywistym!

Czego potrzebujesz by zacząć kurs:

 • Stałe połączenie z Internetem ( Pobieranie 10 Mbps / Wysyłanie 5 Mbps)
 • Zaktualizowaną przeglądarkę internetową (najlepiej Google Chrome lub Mozilla Firefox)
 • Laptop lub komputer stacjonarny (z mikrofonem)

Co zapewnia platforma Teamsharq:

 • System operacyjny z wszystkimi niezbędnymi narzędziami bezpośrednio w Twojej przeglądarce internetowej (nie musisz niczego instalować samodzielnie).
 • Odpowiednią wydajność (nie musisz się przejmować podzespołami swojego komputera).
 • Możliwość łatwej współpracy (każdy uczestnik kursu ma dostęp do swojej przestrzeni roboczej, jednak trener może w każdej chwili wejść na nią i pomóc kursantowi).
 • Prywatność. Przestrzeń robocza jest całkowicie izolowana od prywatnego komputera kursanta.
 • Dostępność 24/7 – przez cały okres trwania kursu.

Golang from scratch

December 7-8, 2021

Language: Polish
Level: Beginner

EUR 99,00 (299,00)
PLN 399,00 (1399,00)
Apply now

Apply now

After you complete your application, the admission manager will be in touch shortly to give you all the necessary information.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.